Skolen åpner igjen på gult nivå fra onsdag 20. januar

Aktuelt

Koronainfo

Vi fortsetter med smitteverntiltak også i høst - ikke kom på skolen hvis du er syk, vask hender og hold avstand

Informasjon til foresatte om skolehverdagen - på flere språk

I høst vil skolegangen være preget av situasjonen rundt covid-19-viruset. Vi planlegger for en tilnærmet normal skolehverdag, men smittevernstiltakene vil stille store krav til alle som er en del av skolefelleskapet. Vi vil bruke tid til å gå gjennom de ulike tiltakene på skolen, men de viktigste tiltakene har vi blitt godt kjent med gjennom våren og sommeren:

  1. Hvis du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke være på skolen, men ringe kommunens koronatelefon: 469 07 899
  2. Gode hosterutiner og god håndhygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer og en meters avstand til personer du ikke er i gruppe med

Det er viktig at hver enkelt av oss tar ansvar for å følge smittevernrådene, både på skolen og ellers i samfunnet, slik at vi bidrar til at smittesituasjonen holder seg på et så lavt nivå som mulig. På den måten viser vi omsorg for andre og holder oss friske.

skolestart i lys av koronasituasjonen

Hvis smittevernsituasjonen endrer seg vil det komme endringer.

Følg med på nasjonale medier og følg de anbefalingene som blir gitt.

Folkehelseinstituttets informasjonsside

Hvis du blir syk

Råd om når man skal være hjemme ved sykdom

Retten til et godt skolemiljø

Alle har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø. Du kan si ifra hvis du selv, eller en annen elev opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen.

Tiltak og reiseråd for kollektivtrafikken

Troms fylkestrafikk følger nasjonale  retningslinjer for smittevern i kollektivtrafikken . Vis hensyn og hold avstand. Her er våre tiltak og reiseråd for å begrense smittefaren fra koronaviruset.

Nye hjemmesider

11.august er lanseringsdato for de nye sidene  

Til toppen