Ishavsbyen videregående skole

Elever og ansatte som har luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen

De må ta kontakt med Corona-telefonen: 46 90 78 99. Ut fra symptomene som beskrives er det disse som bestemmer hvorvidt vedkommende skal testes. 
Mer om hva du gjør hvis du blir syk

Aktuelt

  • Gult tiltaksnivå fra mandag 23.november
    Skolen åpner igjen og elevene skal ha undervisning fysisk på skolen. Gult nivå betyr at vi fortsatt må være hjemme ved symptomer som kan være knyttet til Covid-19. Vi må holde avstand - også i friminutt og fritid, og vi må fortsette de gode...
  • Husk å søke om stipend  
    Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend. Søk innen 15. november hvis du vil ha stipend fra Lånekassen for høstsemesteret 2020.
  • Skolen åpner på rødt nivå fra og med onsdag 11.november
    Skolen går ut av generell karantene fra og med 11.november. Oppstarten vil ligge på rødt tiltaksnivå ut uke 47 Rødt nivå innebærer blant annet at bare halvparten av elevene er stedlig på skolen, og at ordningen med kohorter strammes inn.

Hva skjer?

Til toppen