Koronainfo

Vi fortsetter med smitteverntiltak også i høst - ikke kom på skolen hvis du er syk, vask hender og hold avstand

Informasjon til foresatte om skolehverdagen - på flere språk

I høst vil skolegangen være preget av situasjonen rundt covid-19-viruset. Vi planlegger for en tilnærmet normal skolehverdag, men smittevernstiltakene vil stille store krav til alle som er en del av skolefelleskapet. Vi vil bruke tid til å gå gjennom de ulike tiltakene på skolen, men de viktigste tiltakene har vi blitt godt kjent med gjennom våren og sommeren:

  1. Hvis du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke være på skolen, men ringe kommunens koronatelefon: 469 07 899
  2. Gode hosterutiner og god håndhygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer og en meters avstand til personer du ikke er i gruppe med

Det er viktig at hver enkelt av oss tar ansvar for å følge smittevernrådene, både på skolen og ellers i samfunnet, slik at vi bidrar til at smittesituasjonen holder seg på et så lavt nivå som mulig. På den måten viser vi omsorg for andre og holder oss friske.

skolestart i lys av koronasituasjonen

Hvis smittevernsituasjonen endrer seg vil det komme endringer.

Følg med på nasjonale medier og følg de anbefalingene som blir gitt.

Folkehelseinstituttets informasjonsside

Gult tiltaksnivå fra mandag 23.november

Skolen åpner igjen og elevene skal ha undervisning fysisk på skolen.  Gult nivå betyr at vi fortsatt må være hjemme ved symptomer som kan være knyttet til Covid-19. Vi må holde avstand - også i friminutt og fritid, og vi må fortsette de gode rutinene med hånd- og hostehygiene

Husk å søke om stipend  

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend.  Søk innen 15. november hvis du vil ha stipend fra Lånekassen for høstsemesteret 2020.  

Skolen åpner på rødt nivå fra og med onsdag 11.november

Skolen går ut av generell karantene fra og med 11.november. Oppstarten vil ligge på rødt tiltaksnivå ut uke 47 Rødt nivå innebærer blant annet at bare halvparten av elevene er stedlig på skolen, og at ordningen med kohorter strammes inn.

Informasjon om smitte blant elever ved Ishavsbyen vgs

Som du skjønner har det vært mye smitte blant ungdom i Tromsø, og flere på Ishavsbyen har fått påvist koronavirus. For de aller fleste som har blitt smittet vil dette gå helt fint. Dette viruset gir nesten aldri alvorlig sykdom hos ungdom.

Skolen er fortsatt stengt

Kommuneoverlegen har bestemt at skolen fortsatt er satt i karantene, og den varer inntil videre mens smittesporingen pågår. Det er nå syv personer som er bekreftet smittet. Disse er tilknyttet skolested Breivika. Alle som regnes som nærkontakter er orientert om dette. Videre oppfølging skjer gjennom smittevernteamet i Tromsø kommune.

Husk munnbind hvis du må reise kollektivt

Innfører digital opplæring i alle videregående skoler i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune har besluttet å gå over til digital opplæring for alle de videregående skolene fra mandag 9. november og i minimum 2 uker. Det opplyser Divisjonsdirektør for næring og kompetanse i Troms og Finnmark fylkeskommune, Børre Krudtå, i denne pressemeldingen:

11.11.2020 Webinar: Kan mammaer og pappaer stoppe mobbing?

Mobbeombudet i Troms og Finnmark inviterer, i samarbeid med mobbeombudet i Nordland, til webinar om hvordan voksne kan være med på å stoppe mobbing og sikre at alle barn og ungdommer får et trygt og godt skolemiljø.

Smittet elev (uke 44)

Vi har fått bekreftelse fra kommuneoverlegen om at en av våre elever er smittet med korona-virus. Smittevernlegen i Tromsø kommune sier at det ikke er nødvendig med ekstra tiltak ut over "gult" tiltaksnivå. 

Truckføreropplæring i praksis

Hver høst starter elevene på transport og logistikk med truckføreropplæring. Helt fra skolestart gjennomføres teori som danner grunnlag for å få lov til å øvelseskjøre på truck. Etter kurset oppnår elevene kompetansebevis for truckkjøring.

Til toppen