Foredrag om personlig økonomi og juss

Linn og Sigurd fra PWC har vært innom og hatt et foredrag for vg2 industriteknologi og vg2 kjøretøy om personlig økonomi og juss

Temaene de tok opp:

  • Lønn og skatt
  • Personlig forbruk
  • Lån og renter
  • Sparing og avkastning
  • Prioriteringer
  • Arbeidskontrakt
  • Husleiekontrakt

 

Virkelig nyttig informasjon, som ble avsluttet med en kahoot i auditoriet Djupålen.

De kan kontaktes hvis andre klasser er interessert.

Jarl Erik Haugan 

Vg2industriteknologi