Karakterer for 1. termin

Karakterene åpnes for elevene i Visma 16. januar.

Midtveisvurdering for skoleåret 2023/2024 vil være synlig for deg som elev i Visma fra 16. januar 2024.

Vurderingsgrunnlag

For at læreren din i det hele tatt skal kunne sette karakter, må det finnes et vurderingsgrunnlag. Det betyr at du som elev må ha deltatt tilstrekkelig i faget og tilhørende kompetansemål og vurderinger gjennom skoleåret til at læreren din kan gjøre en god helhetsvurdering.