Influensavaksine til barn og unge i risikogruppe

Det er høst og det er tid for influensavaksine. De fleste tåler influensa bra og trenger ingen vaksine. Men enkelte personer med kroniske sykdommer har økt risiko for å bli alvorlig syk. Disse tilbys derfor vaksine.

Dette gjelder barn med:

  • Kronisk lungesykdom/astma
  • Hjertesykdom
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, for eksempel epilepsi
  • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling. Som for eksempel barn som har fått organtransplantasjon eller har kreft. Vaksine anbefales også til de som bor sammen med barn som har nedsatt immunforsvar. Ellers som er tilvarende nær.
  • Lever eller nyresvikt
  • Diabetes.
  • Svært alvorlig fedme.
  • Barn som er født prematurt anbefales årlig influensavaksine fra 6 måneder etter fødsel fram til 5 år etter fødsel.

Dersom det er usikkerhet om barnet/ungdommen er i risikogruppen kan dette tas opp med fastlege.

Tromsø kommune tilbyr influensavaksine til barn og unge i risiko til og med videregående skole.

Barn i alderen 6 måneder til 9 år, som ikke er vaksinert eller har fått påvist influensasykdom tidligere, anbefales to doser influensavaksine med et intervall på minimum 4 uker. For andre anbefales én dose.

Influensavaksinering vil skje på skolen, og om du/dere ønsker vaksine til ditt barn/ungdom kan du ta kontakt med helsesykepleier på skolen så snart som mulig for å gjøre en avtale om vaksinering.

Hvis dere ikke får tak i helsesykepleier, kan dere kontakte sentralbord på helsestasjonen på: 91179230