Helse- og oppvekstfag

Dette utdanningsprogrammet kan passe for deg som vil bli helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør, aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider, apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær, hudpleier, fotterapeut eller ortopedtekniker. 

Er du glad i å jobbe med mennesker i alle aldersgrupper? Er du opptatt av omsorg? Er du flink til å kommunisere, eller er du god på å samhandle med andre mennesker? - Da er dette riktig utdanningsretning for deg!

Hvorfor velge helse- og oppvekstfag? 

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om fysisk og psykisk helse
 • om hvordan kroppen er oppbygd
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene 

Du bør være 

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Hvorfor velge Ishavsbyen videregående skole?

helsepersonell - Klikk for stort bilde

Ved vår skole lærer du blant annet om:

- helsefremmende arbeid
- ​​​​​​livsstilssykdommer
- hygiene
- kost og ernæring

Du vil lære mye nytt om barn og unges utvikling og læring, og sosial kompetanse er grunnfundamentet i vår utdanning

Utdanningen veksler mellom teori og praksis. Du vil få både praktisk og teoretisk grunnopplæring på skolen, og du vil også få bruke dine kunnskaper og ferdigheter ved å ha yrkespraksis i helse- og oppvekstsektoren, enten i barnehage og SFO, eller på sykehjem, helseinstitusjoner, apotek, tannlegekontor, og fastlegekontor lokalt i Tromsø.

Søk skoleplass

Første året - Vg1

Samarbeid på tvers av fagene gir en helhet som gir elevene en bedre forståelse.  Vi lærer om sammenheng mellom livsstil og helse, og om betydningen av  møtet mellom mennesker.  Elevene blir også kjent med hvordan oppvekst-, helse- og sosialtjenestene er bygd opp og hvilke krav som stilles til god yrkesutøvelse. Gjennom undervisning på skolen og praksisperioder, blir elevene godt kjent med de yrkene som dette kurset legger grunnlaget for.

Andre året - Vg2

Vg2 danner et generelt grunnlag for toårig lærlingløp som gir profesjonell kompetanse som helsefagarbeider eller portør.

Programfagene utgjør en helhet, og opplæringen er tverrfaglig og praksisnær. Fagene består av:

 • Helsefremmende arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesliv
 • Yrkesfaglig fordypning

Undervisning foregår i klasserom, praksisrom og periodisert praksis i kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten. 

Vi tilbyr disse retningene for fordypning innenfor Helse- og oppvekstfagene:

Tredje året - Vg3

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Les mer på vilbli.no.