Skolens historie

Ishavsbyen videregående skole består av det som før het Breivika videregående skole og Tromsø maritime skole. Skolen har i dag to skolesteder.

Ishavsbyen videregående skole tilbyr Helse- og oppvekstfag (HO), Restaurant og matfag (RM), Elektrofag (EL), Teknologi- og industrifag (TIF), Industriteknologi (Vg2), Transportfag (Vg2), Kjøretøy (Vg2), Maritime fag Matros/Motormann (Vg2), Kulde- og varmepumpeteknikk (Vg2) og Maritim elektriker (Vg3). Skolen har ca 700 elever

Skolen har midlertidig to skolesteder; ett i Breivika og ett på Rambergan. Begge skolesteder lokaliserer TIF og EL, mens RM og HO er knyttet til lokalene i Breivika.
 
Dette er de målene vi har satt oss:
Ishavsbyen videregående skole skal være en fremtidsrettet skole som samarbeider med næringsliv og samfunn. Skolen skal bidra med å utdanne fremtidige fagarbeidere til arbeidslivet og det maritime miljøet. 
Gjennom tilpasset opplæring skal alle oppleve god faglig og personlig utvikling. Ishavsbyen skal være en skole der elever og medarbeidere opplever mestring i læringsarbeidet, arbeidsoppgavene og møtet med hverandre.
 
 Skolen skal bygges på samhandling, respekt, omtanke, hjelp og veiledning. 
 
Kort sagt ønsker vi å bidra med  Fagkompetanse for fremtiden og at alle skal: Se og bli sett.


Det er viktig for oss at alle i skolen skal ha et godt miljø som fremmer læring og mestring.
 

 

Ishavsbyen vgs to skolesteder - Klikk for stort bilde  

Om skolested Breivika

 

Skolen ble etablert i 1956 som Nord-Troms Yrkesskole. Den var også kjent som Tromsø Yrkesskole. Rolf Bjørn var en av ildsjelene og fikk satt i gang to klasser jern- og metall i tyskerbrakkene på Skattøra. Her ble det og bygd internat for ca. 30 elever. Lærere fra Borgtun skole sto for undervisningen i allmennfag - på kveldstid

I 1960 ble undervisningen flyttet til to nybygde verkstedblokker i Breivika. Nå ble rektor Brynjulf Roaldsen tilsatt i full stilling. Inntil nå hadde malermester, og tidligere ordfører Alfred Nilsen vært tilsatt som bestyrer på deltid.

I 1961 fikk skolen et helt nytt teoribygg, den såkalte "Brunosten". I 1969 kom den nye administrasjonsfløyen, kantina og gymsalen. I 2003 tok foreløpig den siste ny- og ombygginga av skolen til og den var ferdig i 2006.
I 1964 skiftet skolen navn til Tromsø Yrkesskole og i 1976 ble navnet Breivika videregående skole. Siden 2014 er skolen administrativt slått sammen med Tromsø maritime skole og navnet er Ishavsbyen videregående skole.

Ny skolebygning er under oppføring (februar 2022) og deler av det gamle skolebygget og glassgården saneres. Ny skole planlegges å stå ferdig fjerde kvartal i 2024.
mer om prosjektet

 

Om skolested Rambergan
 

Skolen ligger på Rambergan, med god utsikt over Tromsø by og skipstrafikken i Tromsøysundet. Den vakre Tromsdalstinden ligger midt imot og setter en stadig skiftende ramme for utsynet.

På toppen av skolen ligger kantina der elever og ansatte kan nyte utsikten sammen med den gode maten som serveres.

Skolen slik den er i dag, stod ferdig i 1964 og var en maritim skole som utdannet maskinister, navigatører og radiotelegrafister.

Maritim utdanning i Tromsø har en historie som strekker seg helt tilbake til 1864. Skolen er i dag en av Norges største utdannere til maritim næring både i antall elever/studenter og i bredden. Våre tilbud spenner fra yrkesfaglig videregående utdanning i teknikk, elektro og maritime fag til fagskole. 

Skolen har som mål å være en fremtidsrettet nordområdeskole - En skole midt i samfunnet. Det innebærer at de som går ut av Ishavsbyen videregående skole på Rambergan skal ha tilegnet seg en spesiell kompetanse på nordområdene med de utfordringer og muligheter dette gir for den enkelte sitt yrkesvalg og for den enkelte som innbygger i nord.