Skolens lokaler

nyskolen skal være ferdig bygget i 2023 - Klikk for stort bilde

 Ishavsbyens skolelokaler er delt på skolested Breivika og skolested Rambergan. Begge skolene er fra 60-tallet. Etter administrativ sammenslåing i 2013 er det nå klart for å starte å bygge nytt felles bygg for yrkesfaglig utdanning i Breivika.

Det er framgang i byggeprosessen, og nybygget ser nå ut som dette:
(28/04/2023)

Det er framgang i byggeprosessen i Breivika. - Klikk for stort bilde

 

 Se 3D-modeller av nyskolen her

 

 

 

 

 


Dette skrev Inger Præsteng Thuen i avisa Nordlys 17.09-2021 om byggeprosjektet:

Nytt skolebygg med byggestart i oktober 2021 - Klikk for stort bilde

 

Et gigantisk byggeprosjekt er i startgropa i Breivika

Her skal fylkeskommunen snart i gang med realisering av nye Ishavsbyen videregående skole. I dag omfatter denne skolen elever både fra gamle Breivika videregående og fra Tromsø maritime skole.

Om noen år skal både disse elevene og elever fra Fagskolen i Troms samles under felles tak når nyskolen til 625 millioner kroner står ferdig i Breiviklia.

Ble større

- Vi forventer oppstart i oktober, og anslått byggetid er ca. to år. Det blir kjempefint at vi får igangsatt ny skole og satsing på utdanning i Tromsø, sier fylkesråd for plan og økonomi, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

I utgangspunktet var det planlagt at nyskolen skulle koste 600 millioner kroner, men i vår ble prislappen økt da fylkesrådet bestemte seg for å bygge en noe større skole.

Årsaken er at skolen skal ha plass til enda flere faggrupper. Elever fra voksenopplæring og innføringsklasse skal også inn i lokalene, som til slutt skal romme 800 elever ved videregående skole, samt hundre heltidsstudenter og rundt 300 studenter med nettbasert undervisning ved fagskolen. Antall ansatte blir rundt 230.

Bjørn Bygg er entreprenør for nybygget. I forbindelse med byggeprosjektet skal 9550 kvadratmeter gammel bygningsmasse rives, og erstattes med 9300 kvadratmeter nye lokaler. I tillegg skal 3400 kvadratmeter renoveres.

Mye glass

Selve skolebygget skal oppføres med oppdelte bygningsvolum og bestå av mye glass.

- Bygget er forsøkt tilpasset omgivelsene i høyde og volum, heter det i kommunes vurdering av reguleringsplanen.

Kommunen anbefaler at planene godkjennes, og understreker at prosjektet også medfører ny infrastruktur som på sikt vil gi bedre forhold for gående og syklende gjennom området.

- Et kjempeflott prosjekt som blir veldig bra for Tromsø. Det er et kjempefint løft rett og slett, mener leder av kommunens byutviklingsutvalg, Tone Marie Myklevoll (Ap).

Gang- og sykkelvei

Blant få skår i gleden er en ny gang- og sykkelvei som skulle føre fram til skolen. 90 meter av denne er ikke sikret fullføring i rekkefølgebestemmelsene. Dermed risikerer man at syklister har en egen sykkelvei som så blir til gang- og sykkelvei som må deles med fotgjengere, før det blir videre sykkelvei igjen nordover.

- Her er man ikke blitt enig om hvem skal ta regninga, opplyser Myklevoll.

Morten Skandfer (V) mener det er svært viktig å få fullført gang- og sykkelveien.

- Det handler om statusen for myke trafikanter, og jeg støtter alle bestrebelser på å løse dette. Det er ubegripelig at det skal svikte på den aller siste biten før man kommer fram til de største arbeidsplassene nord for Trondheim.

Det har også vært noe strid om hvor mange parkeringsplasser for sykkel som trengs. Nå er det landet på 400. Ingrid Hovda Lien (SV) tror behovet blir større, og viser til at det trolig er få av elevene som har krav på busskort.