For foresatte til elever ved Ishavsbyen

Ved Ishavsbyen videregående skole ønsker vi å være et tett team med og rundt eleven. Da spiller hjemmet og de foresatte en viktig rolle, vi må samarbeide for å gjøre hverandre gode og for å skape en god hverdag for vår elev og deres ungdom. Våre kontaktlærere ringer hjem i løpet av de første par ukene, og på høstens foresattemøter blir vi bedre kjent. Etter hvert kommer det også invitasjon til konferansetime. Vi ønsker at flest mulig benytter seg av dette tilbudet.

 Foresattemøte september 23 (PDF, 2 MB)