Skal utsmykke nye Ishavsbyen videregående skole – med kunst inspirert av «ishavsbyen Tromsø»

To internasjonalt meritterte kunstnere har fått oppdraget med å utsmykke den nye videregående skolen i Tromsø.

 

Kunstnerne Lin Wang og Lawrence Malstaf er valgt til å utføre kunstprosjekter for Ishavsbyen skole. | Fotograf: Aliona Pazdniakova/Lin Wang, Fredrik Haugen/Lawrence Malstaf. Kollasj/TFFK - Klikk for stort bildeKunstnerne Lin Wang og Lawrence Malstaf er valgt til å utføre kunstprosjekter for Ishavsbyen skole. | Fotograf: Aliona Pazdniakova/Lin Wang, Fredrik Haugen/Lawrence Malstaf. Kollasj/TFFK

Nye Ishavsbyen videregående skole i Tromsø skal utsmykkes av Lin Wang og Lawrence Malstaf. 

Dette er en skissert framstilling av nye Ishavsbyen skole fra mai 2022. - Klikk for stort bildeDette er en skissert framstilling av nye Ishavsbyen skole fra mai 2022. Illustrasjonstegning/Rambøll

De er begge kunstnere som arbeider internasjonalt, men både Wang og Malstaf henter lokal inspirasjon for verkene de skal lage til det nye skolebygget i Breivika.

Wang sitt kunstverk vil være inspirert av Tromsø som havneby – med sjømannskap og skipsfart – og skolens utdanningstilbud innen maritime fag, mens Malstaf vil lage et stedspesifikt verk med skiftende lysforhold som et tematisk utgangspunkt.

 

 

Om kunstnerne

Lin Wang (f. 1985 i Kina) bor og arbeider i Oslo og Jingdezhen i Kina. Wang har en mastergrad fra Kunstakademiet i Bergen. Hennes arbeider er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet og Oslo kommune.  Lin Wang jobber med porselen både som materiale og dens rike historiske og samtidige fortellingen. Porselenarbeidene til Wang er ofte kombinasjoner av maritime motiver på bruksgjenstander, anatomi i kombinasjon med tatoveringer. Den koboltblå fargen går igjen i alle verkene både i skulpturer og større installasjoner.
Se kunstnerens hjemmeside for mer informasjon

Lawrence Malstaf (f. 1972 i Belgia) er utdannet ved Henry van de Velde Instituut i Antwerp. Han bor i Tromsø, men arbeider både i Norge og internasjonalt, og har mottatt en rekke internasjonale priser innen kunst og ny teknologi for sitt arbeid. Hans bevegelige installasjoner tar ofte utgangspunkt i fysikk, mekanikk og teknologi. Malstaf jobber også som scenograf og designer, og har bl.a. laget utstillingsdesign og installasjoner til flere utstillinger på Perspektivet Museet i Tromsø.
Se kunstnerens hjemmeside for mer informasjon

– Kunst i verdensklasse

Troms og Finnmark fylkeskommune setter av midler til utsmykking av nybygg i tråd med den nasjonale kunstpolitikken om kunst i offentlige rom. Formålet med ordningen er å styrke produksjon og formidling av kunst, og å gjøre kunsten tilgjengelig for folk i hverdagen.

Fylkesråd for næring, plan og miljø Karin Eriksen (Sp) - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, plan og miljø Karin Eriksen (Sp) Victor Omma/TFFK

– Gjennom ordningen med kunst i fylkeskommunale bygg sikrer vi at befolkningen i hele fylket får oppleve kunst av høy kvalitet. Når det nye skolebygget står ferdig vil Ishavsbyen skole ikke bare ha en moderne og miljøvennlig bygningsmasse, men også kunst i verdensklasse, sier fylkesråd Karin Eriksen (Sp).

For hvert byggeprosjekt oppnevnes en utsmykkingskomité som består av representanter fra byggherren, brukerne, arkitekten og kunstnerisk konsulent. Kunstner Irene Rasmussen fra Tromsø er engasjert som kunstkonsulent for Ishavsbyen skole. Nordnorsk kunstnersenter bistod med utlysing og innstilling i forbindelse med konsulentoppdraget