Informasjon om jodtabletter for elever og foresatte

jodidtabletter - Klikk for stort bilde

 Denne informasjonen gis nå fordi Troms og Finnmark fylkeskommune har oppdatert sin atomberedskapsplan og har nå lagring av jodtabletter for alle elever i fylket

Les direkte på statens strålevern sine hjemmesider

Lagring av jodtabletter ved videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune - Informasjon til elever og foresatte

Dere får denne informasjonen fordi Troms og Finnmark fylkeskommune har oppdatert sin atomberedskapsplan til å innebære mulighet for utdeling av jodtabletter i videregående skoler.

Innledning

Ulykker med utslipp av radioaktivt materiale er heldigvis svært sjeldent. Likevel er det viktig å ha beredskap for at også dette kan skje. Som en del av denne beredskapen vil alle videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune ha et lager med jodtabletter som kan deles ut til elevene.

Dersom det skjer en ulykke med utslipp av radioaktivt materiale vil det være det nasjonale atomberedskapsrådet som beslutter om det skal sendes ut en anbefaling om å spise jodtabletter.

Vi ber nå om samtykke til å gi ditt/deres ungdom jodtabletter dersom dette skulle skje. Skjema for samtykke (PDF, 131 kB)

Ungdommen oppholder seg mer hjemme enn på skolen. Det er derfor anbefalt at alle også har jod-tabletter liggende hjemme.

Vedlagt til dette skrivet er det et informasjonsskriv fra Statens strålevern som gir mer informasjon om tablettene.

Bakgrunn

Selv om Norge ikke selv har kjernefysiske reaktorer er vi omgitt av slike i våre naboland eller på fartøy som er drevet av atomkraft (både allierte og russiske) på havet. Selv om den umiddelbare årsaken til at fylkeskommunens beredskapsplan blir etablert er at Tromsø kommune får besøk av allierte reaktordrevne ubåter, er planen like mye laget med tanke på andre hendelser med utslipp av radioaktivt materiale.

Hva omhandler planverket

Beredskapen knyttet til utslipp av radioaktivt materiale omhandler i hovedsak to tiltak. Det ene er å være inne med lukkede vindu og avstengt ventilasjonsanlegg (innemelding). Det andre er å dele ut jodtabletter.

Hvem skal spise jod-tabletter

I hovedsak er det gravide, ammende og personer opp til 18 år som skal ha jodtabletter ved utslipp med radioaktivt materiale. Ved enkelte tilfeller kan det være aktuelt at personer opp til 40 år bør ta disse tablettene.

Hvem skal ikke ha tablettene

• Personer som er allergisk overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget)

• Personer som har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt)

• Personer som har forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen

• Personer som har dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom)


Hva vil skje videre dersom det blir iverksatt utdeling av jodtabletter

En slik utdeling vil sannsynligvis komme samtidig med innemelding. Innemelding innebærer at skolen vil ha ungene inne i bygningene og stenge vinduer og stoppe ventilasjon. Hva som vil skje videre vil være helt avhengig av situasjonen.

I slike situasjoner vil det bli gitt forløpende informasjon gjennom kommunens nettsider og gjennom media (aviser, fjernsyn og radio). Det vil uansett ikke være noen som vil bli hindret i å hente sin egen ungdom.

Hva må vi som foresatte gjøre

Det viktigste akkurat nå er at skolen/barnehagen trenger samtykke til å kunne dele ut jodtabletter dersom dette blir besluttet av atomberedskapsutvalget. Vi anbefaler ellers at dere leser gjennom informasjonsarket fra Statens strålevern, og kjøper inn jodtabletter til å ha hjemme.

Annen informasjon

Du kan finne mer informasjon på: Statens strålevern (https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter)

På vegne av beredskapsledelsen i Troms og Finnmark fylkeskommune
Med vennlig hilsen
Rektor

Til toppen