Maritime fag

Programområdet for maritime fag legger grunnlaget for yrkesutøvelse om bord på skip og flytende installasjoner. Mulighetene er mange dersom du velger denne utdanningen.  I løpet av første semester på Vg2 Maritime fag velger du fagfordypning DEKK eller MASKIN

vorfor velge maritime fag? 

Fagfordypning DEKK

 • gir opplæring i hvordan arbeidsdagen er på et skip og hvilke arbeidsoppgaver en matros må kunne utføre. En viktig del av opplæringen er sikkerhet, for seg selv og andre.
 • Som et ledd i opplæringen er blant annet et eget sikkerhetskurs samt kurs for livbåtfører.
 • Opplæringen foregår i klasserom, på verksted, på simulator og om bord på skip. 
 • Matrosen arbeider i skipets dekksavdeling, både i innenriks- og utenriksfart. Matrosfaget består for en stor del av vakt og vedlikeholdsarbeid, samt oppgaver i forbindelse med laste- og losseoppgaver. Brovakthold sammen med styrmann er en viktig del av arbeidet.
 • Matrosen må også kunne utføre beredskapsøvelser, sjøklargjøring og andre driftsoppgaver som hører til dekkstjenesten.

Fagfordypning MASKIN 

 • gir opplæring i hvordan arbeidsdagen er på et skip og hvilke arbeidsoppgaver en motormann må kunne utføre.
 • Det som skiller dekk og maskin er at her er opplæringen spesielt vektlagt mot skipets maskineri og tekniske anlegg. En viktig del av opplæringen er sikkerhet for seg selv og andre.
 • Som et ledd i opplæringen er blant annet et eget sikkerhetskurs, samt generell HMS.
 • Opplæringen foregår i klasserom, på verksted, på simulator og om bord på skip. 
 • Motormannen arbeider i skipets maskinavdeling, både i innenriks og utenriks fart. Motormannfaget omfatter i hovedsak vedlikehold og reparasjoner av teknisk avansert framdrift- og hjelpemaskineri, samt løpende driftsoppgaver.
 • Motormannen kan bli pålagt vakttjeneste og må kunne utføre beredskapsøvelse.

Fag- og timefordeling

Hvorfor velge Ishavsbyen videregående skole?

Fellesnevneren for de maritime yrkene er selvstendighet, frihet, fortløpende oppdatering av kunnskap som gjør deg stadig mer verdifull - og virkelig spreke arbeidsdager.

 • Skolen har høy faglig kompetanse og engasjerte lærere!
 • Bruk av simulatorer og besøk ombord i ulike skip er del av den praktiske undervisningen​​​​​​
to redningsbåter i fart - Klikk for stort bilde
Navigasjonssimulator - Klikk for stort bildeNavigasjonssimulator - Klikk for stort bilde

Søk skoleplass

Veien videre

Maritim karriere logo - Klikk for stort bilde

Etter Vg2 i videregående opplæring er det 2 års opplæring om bord på skip som lærling med lønn. Det tar altså fire år å få fagbrev som matros eller motormann.
Bli kjent med noen av de spennende yrkene i maritim næring!

Bli lærling