Skolens ledelse og ansatte

Rektor
Asbjørn Rikardsen 
tel: 7778 8815
mob: 4821 4591
e-post

Ass. Rektor
(Rambergan)
Ann-Tove Jacobsen
tel: 7778 8956
mob: 9011 4215
e-post

Avdelingsledere: 

Elektrofag (Breivika)
Trond Ragnar Varsi
tel: 7778 8835
mob: 4730 6269
e-post

Helse- og Oppvekstfag (Breivika)
Maria Hoel Berntsen
mob: 9577 9759
e-post

Helse- og Oppvekstfag (Breivika)
Una Thijssen Amundsen
mob: 9775 3368
e-post

                   

Restaurant og Matfag (Breivika)
Erik Kjellman Jæger
mob: 9580 0915
e-post

Teknologi- og industrifag (Breivika)
Svein Richardsen
tel: 7778 8934
mob: 9132 4334
e-post

Fengselsundervisning
Jan Einar Nilsen
tel:7778 8919
77 60 86 34 (Fe)
mob: 9767 8379
e-post

Eksamensleder
Bård Monsen
tel: 7778 8870
mob: 9151 5784
e-post

Økonomisjef
Monica Benonisen
mob: 9712 3361
e-post

Avdelingsleder elevtjenesten
og ressursteam/skoleårsplanlegger
Beate Evjen
tel: 77 78 88 51
mob: 4152 4464
e-post

Vaktmestertjenesten
Skolested Rambergan: Knut Einar Birkelund
mob: 970 90 061
e-post

Vaktmestertjenesten
Driftsleder

Skolested Breivika: Anders Sandnes
mob: 911 92 144
e-post eller e-post