Visjon og verdier

Ishavsbyens visjon er å gi elevene fagkompetanse for framtida. Dette skal vi få til ved å bygge på samhandling, respekt, omtanke, hjelp og veiledning. Alle skal "Se og bli sett"
Det er viktig for oss at alle i skolen skal ha et godt miljø som fremmer læring og mestring.

Team

I vår skole tas det sikte på å bygge team rundt elevene som det viktigste elementet.

Det vil innebære at både lærerne i yrkesfaglig fordypning, programfaglærerne og fellesfaglærerne skal arbeide tett sammen innenfor utdanningsprogrammenes virksomhet. Intensjonen er å skape gode rammer rundt elevene slik at alle lærerne kan samhandle på tvers av fagene.

Yrkesretting av fellesfagene

Fellesfaglærerne vil ha tilknytning til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Alle lærerne har en faglig tilhørighet og fordypning i en fagseksjon.

Den pedagogiske organiseringen av skolen skal legge til rette for at det kan skapes synergier av opplæringen beregnet for yrke så vel som for videre utdanning.

Troms fylkes strategi for opplæring i videregående skole - Klikk for stort bilde