Handlingsplan og styringsdokumenter

Skolen forholder seg til en rekke lover og forskrifter. Skolens planer baseres på overordnede læreplaner og styringsdokumenter.

Oversikt over mange lover, forskrifter og styringsdokumenter finner du på fylkeskommunen sine hjemmesider:

https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/

Overordnede læreplaner finnes på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider:

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/