Kostnader til videregående opplæring

Laanekassen logo - Klikk for stort bilde 

Du som er elev på videregående skole kan søke stipend fra Lånekassen. Det finnes flere typer støtte, blant annet kan du søke om borteboerstipend og utstyrsstipend.   

Informasjon på flere språk

Du må selv søke om stipend. Søknaden sender du etter at du har fått bekreftet skoleplass. Lærlinger kan søke når lærekontrakten er godkjent både av arbeidsgiver og fagopplæringskontoret.

Her søker du stipend

For å ha rett til borteboerstipend må det være mer enn fire mil mellom foreldrehjemmet og skolen. Stipendet er ikke behovsprøvd.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend. Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater. 

Du finner informasjon om alle støtteordningene på Lånekassens nettsider