IKT

 Alle elever i videregående skole skal ha en bærbar datamaskin. Elevene eier datamaskinene selv, og elever som skal begynne i Vg1 må derfor selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart. 

Hva kan vi hjelpe deg med? 

IKT bruker tjenesten pureservice.com Der kan du melde fra om feil og avvik