Fravær

Tom skolepult - Klikk for stort bilde

I videregående skole er det en regel om fraværsgrense. Den er slik:

Dersom du er borte fra et fag i mer enn 10 prosent uten godkjent dokumentasjon, vil dette medføre at du ikke får halvårskarakter eller standpunktkarakter i faget. 

Utfyllende informasjon om fravær på Utdanningsdirektoratets nettsider

Skolen skal følge en bestemt prosedyre hvis ditt fravær nærmer seg fraværsgrensen og hvis det skal fattes vedtak om å ikke gi karakter. 

Ishavsbyens rutiner for fraværsføring (PDF, 70 kB)