Rådgivertjenesten

Rådgivere jobber i team med avdelingsledere og lærere for å kunne bidra raskt og best. Vi er her for elever, foresatte og ansatte.

Har du spørsmål ? Rådgiver kan svare - Klikk for stort bilde

  

Hva kan rådgiverne hjelpe deg med?

Rådgivere og veiledere på Ishavsbyen: 

 Tommy Roar Svendsen 
Kontor: F1.024
Ansvar: TIF/FENGSELET
1TPA, 1TPB, 1TPC, 1TPD, 1TPE

Tlf: 77 78 88 94/
91 81 89 99
tommy.roar.svendsen@tffk.no

 Lisa Rotvold Nilsen 
Kontor: F1.022
Ansvar: ELEKTRO
Klasser: 1ELA, 1ELB, 1ELC, 2ELA, 2ELB og 2DEA

Tlf: 77 78 89 12/
98 69 33 43
lisa.rotvold.nilsen@tffk.no

 Elisabeth Berg 
Kontor: A2.019​​​​
Ansvar: RM
Klasser: 1RMA, 1RMB og 2KOS

Tlf: 77 78 88 03/
91 82 57 99 
elisabeth.berg@tffk.no

 Unni Ballovara
Kontor: 1105
Ansvar: RAMBERGAN
Klasser :1ELMA, 1ELMB, 1TPMA, 1TPMB, 2MAA, 2MAB, 2MAC, 2MAD, 2ELMA, 2KVA, 3MELA

77 78 89 35/
41 21 99 27
unni.ballovara@tffk.no

 Åse Mari Teigen  
Kontor: C4.012
Ansvar:HO
Klasser: 1HOE, 1HOF, 2HEA, 2HEB, 2HEV21, 3APO

Tlf: 90 97 54 83
aase.mari.teigen@tffk.no

 Kristin Eriksen
Kontor: C3.021
Ansvar:HO
Klasser: 1HOB, 1HOD, 2HSA, 2HSB, 3HSA

Tlf: 97 78 63 55
kristin.eriksen@tffk.no

 Carina Tranberg
Kontor: C4.011
Ansvar: HO
Klasser: 1HOA, 1HOC, 2BUA, 3TAN, HOHEMA

Tlf: 95 28 58 90
carina.tranberg@tffk.no


Kontor: A2.020
Ansvar: minoritetsveileder kombinasjonsklassene
Klasser: KB1, KB2, KB3 og KB4 og KB5

 

Arbeidslivsveileder

Kan hjelpe deg med å:

 • sørge for at overgang til læreplass er en integrert del av opplæringen
 • bygge og utvikle strukturer for oppfølging av egne elever som står i fare for ikke å bestå videregående opplæring, for eksempel elever som står i fare for ikke å få læreplass på grunn av høyt fravær og/eller ikke har bestått fag
 • bygge struktur og gi et alternativt opplæringstilbud for egne avgangselever som ikke får læreplass
 • utvikle samarbeidet mellom skole og næringsliv gjennom bruk og videreutvikling av digitale hjelpemidler til formalisering av blant annet samarbeidsavtaler (Utdanning.no «Samarbeid skole og næringsliv») både hva angår yrkesfaglig fordypning og registrering av læreplasser, hospitering med mer

 

 

Jørgen Bergh Høier
Kontor: F1025
Ansvar: TIF/ Formidlingskoordinator
Klasser: 2INA, 2KJA, 2KJB og 2TLA

Tlf: 92 09 21 43
Jorgen.Bergh.Hoier@tromsfylke.no

Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv? Er det det vanskelig å håndtere alle forventningene som stilles til deg på skolen og hjemme?

IMDis mangfoldsrådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold.

Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll.

IMDis mangfoldsrådgivere har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Mangfoldsrådgivere vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

 

IMDis mangfoldsrådgiver 
Hilde May Wilhelmsen

Ansvar: Koordinering av språkbad

mobil: 952 32 565
kontor: 777 88 927

hilde.may.wilhelmsen@tffk.no eller hmw@imdi.no

 

Du kan kontakte meg dersom du opplever:

 • Strenge grenser hjemme
 • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
 • Opplever sterkt sosialt press og forventninger
 • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
 • Vold, trusler eller tvang
 • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
 • Er bekymret for en reise til utlandet
 • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
 • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over
 • Spørsmål knyttet til seksuell legning

. . .

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr jeg også veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte. Du kan også sende melding til meg på min facebook-profil: Hilde May Mangfoldsrådgiver eller på min facebook-side: Mangfoldsrådgiver i Tromsø, Ishavsbyen vgs.

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll på: https://www.imdi.no/nora/