Rådgivertjenesten

Rådgivere jobber i team med avdelingsledere og lærere for å kunne bidra raskt og best. Vi er her for elever, foresatte og ansatte.

Har du spørsmål ? Rådgiver kan svare - Klikk for stort bilde

  

Hva kan rådgiverne hjelpe deg med?

Rådgivere og veiledere på Ishavsbyen: 

 Tommy Roar Svendsen 
Kontor: F1.024
Ansvar: KOMBINASJONSKLASSENE/FENGSELET
Klasser: KB1, KB2, KB3, KB4, KB5

Tlf: 77 78 88 94/
91 81 89 99
tommy.roar.svendsen@tromsfylke.no

 Lisa Rotvold Nilsen (mandag/onsdag/torsdag)
Kontor: F1.022
Ansvar: ELEKTRO
Klasser: 1ELA, 1ELB, 1ELC, 2ELA, 2ELB og 2DEA

Tlf: 77 78 89 12/
98 69 33 43
lisa.rotvold.nilsen@tromsfylke.no

 Elisabeth Berg 
Kontor: A2.019​​​​
Ansvar: RM
Klasser: 1RMA, 1RMB og 2KOS

Tlf: 77 78 88 03/
91 82 57 99 
elisabeth.berg@tromsfylke.no

 Unni Ballovara
Kontor: 1105
Ansvar: RAMBERGAN
Klasser: 1ELMA, 1ELMB, 1TPMA, 1TPMB, 2MAA, 2MAB, 2MAC, 2MAD, 2ELMA, 2KVA, 3MELA

77 78 89 35/
41 21 99 27
unni.ballovara@tromsfylke.no

 Åse Mari Teigen  
Kontor: C4.012
Ansvar: HO
Klasser: 1HOD, 1HOE, 1HOF, 2HEA, 2HEB, 2HEV21, 3APO

Tlf: 90 97 54 83
aase.mari.teigen@tromsfylke.no

 Kristin Eriksen
Kontor: C3.021/F1.024
Ansvar: HO/TIF
Klasser: 2HSA, 2HSB, 3HSA, 1TPA, 1TPB, 1TPC, 1TPD, 1TPE

Tlf: 97 78 63 55
kristin.eriksen@tromsfylke.no

 Carina Tranberg
Kontor: C4.011
Ansvar: HO
Klasser: 1HOA, 1HOB, 1HOC, 2BUA, 3TAN, HOHEMA

Tlf: 95 28 58 90
carina.tranberg@tromsfylke.no

 

Arbeidslivsveileder

Kan hjelpe deg med å:

  • sørge for at overgang til læreplass er en integrert del av opplæringen
  • bygge og utvikle strukturer for oppfølging av egne elever som står i fare for ikke å bestå videregående opplæring, for eksempel elever som står i fare for ikke å få læreplass på grunn av høyt fravær og/eller ikke har bestått fag
  • bygge struktur og gi et alternativt opplæringstilbud for egne avgangselever som ikke får læreplass
  • utvikle samarbeidet mellom skole og næringsliv gjennom bruk og videreutvikling av digitale hjelpemidler til formalisering av blant annet samarbeidsavtaler (Utdanning.no «Samarbeid skole og næringsliv») både hva angår yrkesfaglig fordypning og registrering av læreplasser, hospitering med mer

 

 

Jørgen Bergh Høier
Kontor: F1025
Ansvar: TIF/ Formidlingskoordinator
Klasser: 2INA, 2KJA, 2KJB og 2TLA

Tlf: 92 09 21 43
Jorgen.Bergh.Hoier@tromsfylke.no