Rådgivertjenesten

Rådgivere jobber i team med avdelingsledere og lærere for å kunne bidra raskt og best. Vi er her for elever, foresatte og ansatte.

Har du spørsmål ? Rådgiver kan svare - Klikk for stort bilde  

Hva kan rådgiverne hjelpe deg med?

Rådgivere og veiledere på Ishavsbyen: 

 Christian Hoff Jensen 

Ansvar:TIP

Tlf: 77 78 88 38/ 
97 77 75 21
christian.jensen@tffk.no

 Tommy Roar Svendsen 

Ansvar: ELEKTRO
Tlf: 77 78 88 94/
91 81 89 99
tommy.roar.svendsen@tffk.no

 Elisabeth Berg 

Ansvar: RM
Tlf: 77 78 88 03/
91 82 57 99 
elisabeth.berg@tffk.no

 Lisa Rotvold Nilsen 

Ansvar: HO Vg2 vekslingsklassene, HO Vg3 og Voksenopplæringa
Tlf: 77 78 89 12/
98 69 33 43
lisa.rotvold.nilsen@tffk.no

 Åse Mari Teigen  

Ansvar:HO Vg2           

90 97 54 83
aase.mari.teigen@tffk.no

Gerd May Jorunn Solli 

Ansvar: HO Vg1

46 96 56 48
gerd.solli@tffk.no

Gunn Harjo

Ansvar: minoritetsveileder kombinasjonsklassene

41 41 09 45
gunn.ragnhild.harjo@tffk.no

 Unni Ballovara

Ansvar: RAMBERGAN

77 78 89 35/
41 21 99 27
unni.ballovara@tffk.no

 

Arbeidslivsveileder

Kan hjelpe deg med:

 • Sørge for at overgang til læreplass er en integrert del av opplæringen
 • Bygge og utvikle strukturer for oppfølging av egne elever som står i fare for ikke å bestå videregående opplæring, for eksempel elever som står i fare for ikke å få læreplass på grunn av høyt fravær og/eller ikke har bestått fag
 • Bygge struktur og gi et alternativt opplæringstilbud for egne avgangselever som ikke får læreplass
 • Utvikle samarbeidet mellom skole og næringsliv gjennom bruk og videreutvikling av digitale hjelpemidler til formalisering av blant annet samarbeidsavtaler (Utdanning.no «Samarbeid skole og næringsliv») både hva angår yrkesfaglig fordypning og registrering av læreplasser, hospitering med mer

Linda Norrie

Tlf: 77 78 88 66 

Linda.Norrie@tffk.no

 

Bjørn Einar Bergfald

Tlf: 77788858

bjorn.einar.bergfald@tffk.no

Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv? Er det det vanskelig å håndtere alle forventningene som stilles til deg på skolen og hjemme?

IMDis minoritetsrådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold.

Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll.

IMDis minoritetsrådgivere har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Minoritetsrådgivere vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

Klikk for stort bilde 

IMDis minoritetsrådgiver 
Hilde May Wilhelmsen

mobil: 952 32 565
kontor: 777 88 927

hilde.may.wilhelmsen@tffk.no eller hmw@imdi.no

 

Du kan kontakte meg dersom du opplever:

 • Strenge grenser hjemme
 • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
 • Opplever sterkt sosialt press og forventninger
 • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
 • Vold, trusler eller tvang
 • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
 • Er bekymret for en reise til utlandet
 • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
 • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over
 • Spørsmål knyttet til seksuell legning

. . .

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr jeg også veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte. Du kan også sende melding til meg på min facebook-profil: Hilde May Minoritetsrådgiver eller på min facebook-side: Minoritetsrådgiver i Tromsø, Ishavsbyen vgs.

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll på: https://www.imdi.no/nora/

Til toppen