Kontaktlærerfunksjonen

Kontaktlærer skal gi elevene personlig oppfølging sosialt og skolefaglig, og motivere elevene til gode arbeidsvaner og gode læringsstrategier. Kontaktlærer har ansvar for en elevgruppe på 15-20 elever. Kontaktlæreren har en nøkkelrolle i å motivere elevene individuelt og til å skape et godt og inkluderende læringsmiljø i klassen.

Kontaktlærerens oppgaver: