Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Ved hver videregående skole skal det være et SMU hvor elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen er representerte.

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.

For skoleåret 2022/2023 består skolemiljøutvalget av: 

  • Leder: Charlotte Skogheim, 1TPMA – skolested Rambergan
  • Nestleder: Lilli Haugan, 1TPE – skolested Breivika.

Årshjul for Skolemiljøutvalget (PDF, 105 kB)

 

Til toppen