Russestyret

Russestyret settes sammen av representanter for klassene som skal være russ-21.

Styrets leder for perioden 2020-2021 er:

Russestyret jobber med:

Til toppen