Elevråd

Elevrådet jobber med blant annet læringsmiljø, arbeidsforhold og velferdsinteressene til elevene.
Engasjer deg du óg! 

Vi har to elevråd - ett for hvert skolested.

Elevråd linkbilde - Klikk for stort bilde 
 

 


 

Elevråd.no

Valg av tillitselev 

Hvert år skal hver klasse velge tillitselev og varatillitselev. Klassens tillitselever er en del av skolens elevråd og representerer sin klasse der. Tillitseleven er også representanten fra klassen overfor lærere og skoleledelse.
Valg av tillitselev (PDF, 473 kB) 

Tillitselevens oppgaver:

  • Legge til rette for klasseråd/klassens time
  • Representere klassen
  • Følge opp miljøet i klassen og i klasserommet
  • Møte på elevrådsmøter

Årshjul for elevrådet (PDF, 691 kB) (endret januar 2021)

Til toppen