Eksamen

Ishavsbyen er en ren yrkesfagskole, og har følgende eksamensordning:

Våren 2024

Sentralt gitte skriftlige eksamener

Kunngjøring av trekk er 15. mai kl. 09:00, og dette ser eleven i sin VismaInSchool.

Eksamensdatoer: Norsk 22. mai, Matematikk 23. mai og Engelsk 30. mai

Fellessensur er 18., 19., 20. og 21. juni

Trekkdatoer for muntlige og muntlig-praktiske eksamener kommer i mai. Her får elevene vite hvilket fag de kommer opp i 48 timer før eksamen

Vg1/Vg2 fellesfag

Over 2 år skal minimum 20% av elevene opp til eksamen i ett av fellesfagene Matematikk, Naturfag, Norsk, Engelsk eller Samfunnsfag.

Vg2/Vg3 Programfag

Alle Vg2 og Vg3 elevene avslutter utdanningen med en tverrfaglig praktisk eksamen i programfag

Her kan du lese mer om eksamen

Privatist?

Les mer om privatisteksamen

Privatister:

Alle lærlinger (inkludert alle særløp), praksiskandidater og kandidater for fagbrev på jobb skal ha sentralt gitt skriftlig eksamen i henhold til kravene i læreplanene.

Alle muntlige, praktisk-muntlige og tverrfaglige praktiske eksamener for privatist yrkesfag gjennomføres for de oppmeldte kandidatene.

Eksamen for elever med behov for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal gjennomføres.

Det vil ikke bli gitt dispensasjon fra krav om eksamen i fag hvor eksamen må avlegges før fag- eller svenneprøve.

Autorisasjon etter helsepersonelloven vil gis selv om det er gitt dispensasjon fra eksamen, så lenge det foreligger gyldig vitnemål (standpunkt foreligger).