Eksamen

Ishavsbyen er en ren yrkesfagskole, og har følgende eksamensordning:

Vg1/Vg2 fellesfag

Over 2 år skal minimum 20% av elevene opp til eksamen i ett av fellesfagene Matematikk, Naturfag, Norsk, Engelsk eller Samfunnsfag.

Vg2/Vg3 Programfag

Alle Vg2 og Vg3 elevene avslutter utdanningen med en tverrfaglig praktisk eksamen i programfag

Her kan du lese mer om eksamen (tffk.no)

EKSAMEN VÅREN 2021
Elever:
Alle skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske, praktiske og tverrfaglige eksamener på Vg1 og Vg2 er avlyst for elever, med unntak for maritim elektriker Vg3.

For Ishavsbyen videregående skole betyr det alle eleveksamenene er avlyst, også de praktiske  tverrfaglige eksamenene for Vg3.

Det samme gjelder de praktiske tverrfaglige eksamenene for voksenopplæringen der standpunkt blir tellende karakter.

Mer informasjon på www.udir.no om hva som gjennomføres og hva som avlyses

Privatist?

Les mer om privatisteksamen her (tffk.no)

Privatister:

Alle sentralt gitt skriftlige eksamener på yrkesfag vil bli arrangert våren 2021. Alle lærlinger (inkludert alle særløp), praksiskandidater og kandidater for fagbrev på jobb skal ha sentralt gitt skriftlig eksamen i henhold til kravene i læreplanene.

Alle muntlige, praktisk-muntlige og tverrfaglige praktiske eksamener for privatist yrkesfag gjennomføres for de oppmeldte kandidatene.

Eksamen for elever med behov for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal gjennomføres.

Det vil ikke bli gitt dispensasjon fra krav om eksamen i fag hvor eksamen må avlegges før fag- eller svenneprøve.

Autorisasjon etter helsepersonelloven vil gis selv om det er gitt dispensasjon fra eksamen, så lenge det foreligger gyldig vitnemål (standpunkt foreligger).

Til toppen