Eksamenskarakterer

Karakterer offentliggjøres enten etter fellessensur, etter avholdt praktisk muntlig eller muntlig eksamen.

Hvor finner jeg  eksamenskarakter?

Elever finner eksamensresultater i Skolearena og privatister finner disse i Privatistweb. Dersom du ikke finner karakteren, ta kontakt med skolen. 

Dokumentasjon

Vitnemål eller kompetansebevis er din dokumentasjon på oppnådd kompetanse. 

Trenger du karakterutskrift eller nytt vitnemål/kompetansebevis?

For å bestille nytt kompetansebevis må du sende e-post til skolen og merke meldingen 'nytt kompetansebevis'. I tillegg til fullt navn, må du oppgi hvilket kurs du gikk, eksamensår og fødselsdato. Når du har bestilt vil du få tilsendt betalingsinformasjon.

Privatistene får sitt vitnemål fra den skolen de tok eksamen på, og dersom de trenger nytt vitnemål, bestiller de dette fra skolen de har avlagt utdanningen sin på.

Det er gebyr for utstedelse av:

  • duplikat: kr 400,-
  • oversettelse av dokumentasjon kr 400.-
Til toppen