Vg3 Maritim elektriker

Som Maritim elektriker er du elektrofagarbeider og skipets spesialist på alle elektriske og elektroniske installasjoner.

Skipselektriker illustrasjon - Klikk for stort bilde

 Allsidig arbeid

Undervisningen her dreier seg om de spesielle programfagene som finnes både på landanlegg, skip og plattformer. En Maritim elektriker skal ha inngående kjennskap til alt fra produksjon (generatorer), framdriftsmaskineri (motorer) til de mest kompliserte overvåknings- og styringssystemer som er på et moderne skip.

Du skal kunne sette sammen, justere og reparere elektriske motorer og maskiner, generatorer, girveksler, instrumenter og kontrollapparater og annet elektrisk utstyr i rigger og skip.

En Maritim elektriker skal ha gode kunnskaper omkring sikkerhet i forbindelse med elektriske installasjoner, og skal kunne feilsøke og utbedre utstyr og anlegg.

Utdanningsvei:

  • Vg1 Elektro
  • Vg2 Elenergi
  • Vg3 Maritim elektriker
  • 2 år som lærling med lønn på skip eller plattform

Det tar altså fem år til du kan framstille deg til fagprøve som Maritim elektriker.

Etter endt utdanning vil du kunne løse ut sertifikat både som elektriker på land og elektriker på skip.

Du finner mer informasjon om Maritim elektrikerfaget på vilbli.no og maritim karriere