Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk Vg2

kulde- og varmepumpemontører arbeider med alt fra store kulde- og varmepumpesystemer til små varmepumper og ventilasjonssystemer. Kjøleanlegg og varmepumpeanlegg og ventilasjonssystemer finnes over alt i samfunnet, som for eksempel i næringsbygg, skoler, industribygg, butikker, hoteller, kontorbygg, ishaller, gasstankskip, cruisebåter og sykehus.

Hvorfor velge Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk på Ishavsbyen? 

kulderigg - Klikk for stort bildeHver elev har en kulderigg som de får øve på.

Ishavsbyen videregående skole (avd. Rambergan) er den eneste skolen nord for Trondheim som tilbyr denne utdanningen.

Oppbygging av utdanningsprogrammet

Utdanningen på skolen har en varighet på ett år. Etter det går man ut i to års læretid i bedrift. Når man har fullført læretiden kan man ta fagbrev.

Med fagbrev eller fem års praksis, kan man ta Teknisk Fagskole i Trondheim med fordypning i kuldeteknikk og bli kuldetekniker. Hvis man ønsker å gå videre, så er ingeniørutdanning på NTNU i Trondheim en mulighet.

Hva gjør en kuldemontør?

Kuldemontører monterer og utfører vedlikehold på alle typer kjøleanlegg. Kjøleanlegg finnes over alt i samfunnet, blant annet i butikker, hoteller, kontorbygg, ishaller, gasstankskip, cruisebåter og sykehus.

Som kuldemontør vil man kunne beherske et bredt spekter av oppgaver innenfor tverrfaglige områder. Mekanikk, elektroteknikk, automatikk, rørlegging og sveising er bare noen av områdene du vil få opplæring i om du velger kulde- og varmepumpemontørlinja. 

Samarbeid med næringslivet

Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikklinja ved Ishavsbyen videregående skole har et veldig godt samarbeid med bransjen både lokalt og nasjonalt. Skolen har også nært samarbeid med Opplæringskontoret for tekniske fag, OTEK. Dette gjør at omtrent samtlige får lærlingeplass.

Samarbeidet går ut på at vi har jevnlige møter med kuldebransjen og opplæringskontoret. Der behandler vi saker som utplassering, lærlingeplasser, læreplaner osv. Bransjen er også med og har undervisning på skolen.

Søk skoleplass

Inntakskrav:

fullført Vg1 Elektro, eller Vg1 TIP