Voksenopplæring

Det blir innføringskurs for de som skal gå  på voksenopplæring hos oss.

Voksne som ikke har fullført videregående opplæring tidligere, har rett til gratis opplæring på videregående skoles nivå fra og med det året de fyller 25 år. Les om Voksenrett (lovfestet rett for voksne)

Opplæringen skal bygge på den enkeltes formal- og realkompetanse og vil kunne bli vesentlig kortere enn et ordinært opplæringsløp. Les om Realkompetansevurdering

Du finner samlet informasjon om Videregående opplæring for voksne på fylkets nettsider

Ishavsbyen videregående skole har i dag følgende yrkesfaglige studietilbud for voksne: Fra høsten 2023 vil Ishavsbyen vgs kun ha helsearbeiderfag i prosjektet Menn i Helse

  • Helsearbeiderfaget
  • Helsesekretærfaget
  • Tannhelsesekretærfaget
  • Apotekteknikerfaget
  • Helseservicefaget

Har du spørsmål om videregående opplæring for voksne? Kontakt oss på e-post:  voksen@tffk.no

Til toppen