Velkommen til høstens foresattemøter!

5. september kl 18:00 er det foresattemøter på begge skolesteder for Vg1.
7. september kl 18:00 er det foresattemøter på begge skolesteder for Vg2 og Vg3.
Kombinasjonsklassene vil ha møte for foresatte på et senere tidspunkt - info om dette kommer.

 Skolen inviterer foresatte, for elever på VG- 1 skoleåret 2023/2024, til informasjonsmøte tirsdag 5. september kl. 18.00 – 20.00. 

 Foresatte til alle Vg1- elever som er under 18 år inviteres til dette informasjonsmøtet. Du/ dere møter opp der din ungdom går, enten i Breivika eller på Rambergan. 

 • Oppmøtested skolested Breivika i skolens kantine. Benytt hovedinngang sør. 
 • Oppmøtested skolested Rambergan i kantina (øverste etasje). 

   Agenda:  

Felles økt for alle ved skoleledelsen i skolens kantine.  

Tema vil være  

 • Velkomst ved rektor 
 • Formålsparagrafen
 • Skolens visjon og pedagogiske plattform
 • Elevens skolemiljø 
 • Hjem-skole-samarbeid 
 • Fraværsregler 
 • Handlingsplan mot rus
 • Visma in School

Møte med kontaktlærer

 • Klassemiljø  
 • Informasjon om utdanningsprogrammet 

 Foresatte som ønsker en egen samtale, avtaler det med kontaktlærer.  

 VELKOMMEN 

 Med vennlig hilsen
Asbjørn Rikardsen, Rektor 

****************************

Skolen inviterer foresatte, for elever på VG2 og VG3 skoleåret 2023/2024, til informasjonsmøte torsdag 7. september kl. 18.00 – 20.00. 

 Foresatte til alle Vg2/Vg3- elever som er under 18 år, eller har signert samtykkeskjema for elev over 18 år,  inviteres til dette informasjonsmøtet. Du/ dere møter opp der din ungdom går, enten i Breivika eller på Rambergan. 

 • Oppmøtested skolested Breivika i skolens kantine. Benytt hovedinngang sør. 
 • Oppmøtested skolested Rambergan møter i kantina (øverste etasje). 

   Agenda:  

Felles økt for alle ved skoleledelsen i skolens kantine.  

Tema vil være  

 • Velkomst ved rektor 
 • Formålsparagrafen
 • Skolens visjon og pedagogiske plattform
 • Elevens skolemiljø 
 • Hjem-skole-samarbeid 
 • Fraværsregler 
 • Handlingsplan mot rus
 • Visma in School

Møte med kontaktlærer

 • Klassemiljø  
 • Informasjon om utdanningsprogrammet 
 • Informasjon om utplassering i bedrift

 Foresatte som ønsker en egen samtale, avtaler det med kontaktlærer.  

 VELKOMMEN 

 Med vennlig hilsen
Asbjørn Rikardsen, Rektor 

Skoleruta for skoleåret 23/24