Truckføreropplæring i praksis

Hver høst starter elevene på transport og logistikk med truckføreropplæring. Helt fra skolestart gjennomføres teori som danner grunnlag for å få lov til å øvelseskjøre på truck. Etter kurset oppnår elevene kompetansebevis for truckkjøring.

Klassen deles i to og reiser til Senja videregående skole der de har et stort område for øving. Elevene bor på skolens internat, og har kost og losji dekket av skolen. Det er lange dager. "arbeidstiden" er fra 08:00 til 20:00 hver dag.

Lærer Rune har laget denne presentasjonen fra kurset i uke 40

Til toppen