Tiltak og reiseråd for kollektivtrafikken

Troms fylkestrafikk følger nasjonale retningslinjer for smittevern i kollektivtrafikken.
Vis hensyn og hold avstand. Her er våre tiltak og reiseråd for å begrense smittefaren fra koronaviruset.

For å ivareta et tilfredsstillende smittevern i kollektivtrafikken er vi avhengig av et godt samarbeid med dere som reiser. Etter fem måneder med smitteverntiltak på våre busser, båter og ferger er det på sin plass å gi skryt til alle dere som reiser med oss. Vi takker for tålmodige og ansvarlige passasjerer - som viser hensyn og bidrar til at det fortsatt er trygt å reise kollektivt, for de som må.👏

De siste dagene har det på enkelte avganger vært litt mer trengsel enn det som er ønskelig på våre busser. Vi ber derfor alle som reiser om å sette seg inn i våre reiseråd, slik at vi sammen unngår situasjoner som skaper unødvendig trengsel om bord. Hvis du ser at bussen er full, så anbefaler vi å vente på neste buss.

Mandag 17. august øker vi kapasiteten på våre linjer. Samtidig er det flere som skal tilbake i jobb og på skole. Det er mye å be om, men vi oppfordrer alle som ikke må reise kollektivt til å sykle, gå eller bruke andre fremkomstmidler. Vi ber også om at dere som må reise unngår å reise i rushen, og at dere som er voksne viker for skoleelever.

Vi har fått mange spørsmål om hvordan man betaler for seg hos oss, og dessverre er det slik at smitteverntiltakene byr på utfordringer for mange. Troms Billett-appen er den enkleste måten å betale for din reise. Vi jobber hver dag for å finne gode løsninger og forbedre vårt tilbud til dere. På enkelte av våre distriktslinjer har vi de siste dagene flyttet billettmaskinene lenger ned i bussen for betaling med reisekort eller bankkort. Vi har også nylig introdusert mulighet for å betale med SMS, etter innspill fra dere.

Her kan dere lese mer om betaling:
https://bit.ly/SlikKjøperDuBillett

Våre reiseråd kan dere lese mer om her:
http://bit.ly/Reiseråd

Troms fylkestrafikk takker for tålmodigheten, og ønsker dere alle en trygg og fin høst.❤️

Til toppen