Søk om utstyrsstipend nå!

Lånekassen-logo - Klikk for stort bilde Alle med ungdomsrett kan få utstyrsstipend, men du må søke om det.

En søker har rett til ett stipend per studieår til individuelt utstyr som er nødvendig i opplæringen. Lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater og kandidater for fagbrev på jobb har ikke rett til stipendet.

En søknad gir rett til følgende stipend i studieåret 2022-2023 til følgende utdanningsprogram og programområder: Les mer

Søk om utstyrsstipend hos Lånekassen

Til toppen