Søk om utstyrsstipend innen 15. november!

søk utstyrsstipend fra lånekassen innen 15. november - Klikk for stort bilde

 Alle med ungdomsrett kan få utstyrsstipend, men du må søke om det.

Visste du at du kan få utstyrsstipend fra Lånekassen? Du kan få inntil 4603 kroner for et helt år. Dette er penger du ikke skal betale tilbake. Søknadsfristen er 15. november.

En søker har rett til ett stipend per studieår til individuelt utstyr som er nødvendig i opplæringen. Lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater og kandidater for fagbrev på jobb har ikke rett til stipendet.

En søknad gir rett til følgende stipend i studieåret 2022-2023 til følgende utdanningsprogram og programområder: Les mer

Søk om utstyrsstipend hos Lånekassen

Til toppen