Skolevalgdebatt og Valgtorg fredag 27.august

Valg 2021 - Klikk for stort bildeValgDet blir debatt med ungdomspolitikere i Breivika - Det vil foregå med én klasse i auditoriet, mens resten av klassene får delta på Teams.

 

Tid debatt: 27. august 08:30-10:00 
Sted debatt: Auditoriet på HO/digitalt i klasserommene 

Tid valgtorg: 10:00-11:30 
Sted valgtorg: Foajeen i Breivika

 

 

Skolevalgdebatten vil i år gjennomføres med begrenset publikum og strømming. VG2 Helsefagarbeiderklassene vil være invitert til å delta fysisk under debatten, mens de øvrige elevene vil få debatten strømmet på storskjerm i klasserommet. 

Temaer for debatten er: «lærlingplasser», «klima» og «økende forskjeller mellom fattige og rike» 

Spørsmål fra elevene må læreren i den enkelte klasse styre. Hver klasse kan velge ut 2 spørsmål, og læreren skriver disse inn i chatten på Teams innen 9:30. 

Regler for spørsmål:  

·         Spørsmål må rettes direkte mot en representant som får anledning til å svare 
·         Spørsmål må være knyttet til temaene for debatten 

Tidsskjema: 

8:30-9:20: Introduksjon, åpningsinnlegg og debatt 
9:20-9:30: politikerne tar pause mens spørsmål meldes inn 
9:30-9:50: politikerne svarer på spørsmål 
9:50-10:00: Avslutningsinnlegg 

 

Valgtorg i foajeen: 

Lærerne følger elevene ned til foajeen hvor de kan møte politikerne og stille spørsmål. Elevene kommer avdelingsvis etter følgende inndeling: 

10:00-10:45: HO og KOMBI 
10:45-11:30: TIP, EL og RM 

Til toppen