Skolen åpner på rødt nivå fra og med onsdag 11.november

Skolen går ut av generell karantene fra og med 11.november. Oppstarten vil ligge på rødt tiltaksnivå ut uke 47

Rødt nivå innebærer blant annet at bare halvparten av elevene er stedlig på skolen, og at ordningen med kohorter strammes inn.

Klassene hvor det var smitte er i karantene til og med 15.11. Det gjelder også lærerne som var regnet som nærkontakter i disse klassene.

Det blir sendt ut sms til alle elever der kontaktlærer orienterer om hvordan timeplanen blir.

Mange klasser har planlagt for digital undervisning til og med 13. november

Klassene som fortsatt skal være i karantene er:

12 HSA/12BUA
12 BUB
12 HEV
11 RMA/RMB

KB1A trenger ikke å være i karantene da den smittede der ikke var smitteførende før etter at skolen var stengt. 

  • De som ikke har tatt test anbefales å ta dette før de går ut av karantene. 
  • Kommuneoverlegen anbefaler fritidskarantene for alle på skolen i samme tidsrom.
  • Alle som får symptomer, har lav terskel for å være hjemme/teste seg
  • Kommuneoverlegen vurderer fortløpende tiltak om det kommer nye med smitte.

trafikklys - Klikk for stort bilde 

Til toppen