Refusjon for skoleskyss 2020-2021 for elever i bysonen

tromsfylkestrafikk - Klikk for stort bilde 

 

Sjekk om du får refusjon for utgifter til skoleskyss som du hadde i perioden før du fikk skolekort:

Ordningen med unntak fra gratis skoleskyss med buss i bysonen (sentrumssonen) for VGS-elever i Tromsø og Harstad er endret.

Dette medfører at de aktuelle elevene, forutsatt at de har mer enn 6 km mellom bostedsadresse og skole, får (gratis) busskort og/eller refusjon av skyssutgifter slik:

For elever under 18 år ble det i mars/april sendt ut busskort (skolekort) for resten av skoleåret 2020/2021.

De som hadde utgifter til busskort fra skolestart 2020 til skolekortet ble mottatt vil få dem refundert fra fylkeskommunen. Elever som fylte 18 år i perioden får refusjon til fylte 18 år.

Utgiftene til busskort må dokumenteres

Du må ha kvittering eller på annen måte vise hvilke utgifter du har hatt til skoleskyss i perioden

Elever over 18 år får ikke skolekort, men vil få refundert kr 50 pr. måned for hver periodebillett Ung Voksen (30 dager) som er løst av eleven i skoleåret. Refusjonen vil gjelde fra 08.02.2021 til 18.06.2021. Dette må dokumenteres ved kvitteringer eller på annen måte. Elever som kan dokumentere regelmessig kjøp av periodekortet trenger ikke å dokumentere refusjonskrav for resten av skoleåret.

Du kan lese mer om skoleskyss her: https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/skoleskyss/skoleskyss-troms/

Refusjonsskjema sammen med dokumentasjon, kan sendes til:

skoleskyss@tffk.no
Refusjonen utbetales i slutten av semesteret

Refusjonsskjema (XLSX, 20 kB)

Flere kan søke om skoleskyss skoleåret 2021/2022 

For skoleåret 2021/2022 er det vedtatt at elevene også innenfor bysonen skal ha fri skoleskyss etter vanlige regler. Det betyr blant annet at elevene som har krav på fri skoleskyss bør søke. Frist for å søke skoleskyss for elever er 02. august.

Linken til studentportalen åpnes 3 juli: https://minskyss-troms.trapezehosting.com/Account/Login?ReturnUrl=/

Til toppen