Privatisteksamen våren 2022

 Oppmøte på skolested Rambergan for alle som skal avlegge skriftlige privatisteksamener mellom 19. mai og 3. juni

Alle som skal opp til eksamen som privatist vil ha mottatt melding fra eksamenskontoret med alle nødvendige opplysninger.

Oppmøte i god tid. Adressen er Sommerfeldtsgate 74/76 - 9009 Tromsø.

Det anbefales ikke å kjøre egen bil til skolen da det er veldig få parkeringsplasser tilgjengelig.

mer om gjennomføring av privatisteksamen

Til toppen