Om fravær

i klasserommet - Klikk for stort bilde Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret
Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet. 

www.regjeringen.no

Unntaket som nå gjeninnføres vil gjelde for alt fravær av helsegrunner dette skoleåret. Det betyr at det også vil gjelde for det sykefraværet elevene har hatt fra 11. oktober og frem til i dag. For fravær av helsegrunner i denne perioden godtas derfor både legeerklæringer for de elevene som har skaffet det, men også egenmeldinger og foreldreerklæringer.

Til toppen