Når du får tilbud om skoleplass

Ishavsbyens to skolesteder: Breivika og Rambergan - Klikk for stort bilde Husk å svare på tilbudet i vigo.no

Søkere med ungdomsrett får svar på sin søknad i vigo.no, senest 14. juli.
De som har registrert mobilnummer i vigo.no vil få tilsendt tekstmelding når inntak er klart. Dette gjelder også minoritetsspråklige søkere og de som får individuell behandling.

Svarfrist

Siste frist for å svare på tilbud om skoleplass eller ventelisteplass er 7 dager etter at 1. inntak er klart.

Søkere på venteliste og øvrige søkere med voksenrett, fullføringsrett, ikke-rett og gjesteelever får svar på søknaden innen utgangen av uke 30. Også her er svarfristen 7 dager etter du mottok melding.

Fra uke 32 overtar den enkelte skole inntaket, og du må enten ta kontakt med skolens sentralbord eller sende mail til postmottaket dersom du fortsatt ikke har fått skoleplass.

Oppmøte første skoledag

Første skoledag er 22. august. Hvis du ikke møter til første skoledag eller har gitt skolen beskjed om fraværsgrunn mister du skoleplassen din!

Til toppen