Innfører digital opplæring i alle videregående skoler i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune har besluttet å gå over til digital opplæring for alle de videregående skolene fra mandag 9. november 2020 og i minimum 2 uker. Det opplyser Divisjonsdirektør for næring og kompetanse i Troms og Finnmark fylkeskommune, Børre Krudtå, i denne pressemeldingen:

- Som en konsekvens av at regjeringens nye innstrammende smittevernføringer nasjonalt, og de siste dagers erfaring med smittespredning har Troms og Finnmark fylkeskommunes besluttet å gå over til digital opplæring for alle de videregående skolene våre fra mandag 9. november og i minimum 2 uker. Det opplyser Divisjonsdirektør for næring og kompetanse i Troms og Finnmark fylkeskommune, Børre Krudtå.

Hensikten er å ta et samfunnsansvar med bidra til mindre mobilitet og mulig skjult smittespredning, samt redusere trykket på smittemyndighetenes smittesporing- og testarbeid.

Hovedsakelig digital undervisning

De videregående skolene skal i all hovedsak gjennomføre opplæringen digitalt og elevene skal ikke møte på skolen. – Unntaket er elever med spesielt behov for tilpasset opplæring, særskilt sårbare elever og praktiske fag der noe fysisk oppmøte er ønskelig og nødvendig. Dette må vurderes ved den enkelte skole.

Smittesituasjonen er ulik i de ulike kommunene i Troms og Finnmark. Kollektivtrafikk og videregående opplæring er tilbud som elever, på tvers av kommunegrenser i Troms og Finnmark, benytter seg av. Derfor kreves det tydelig koordinering fra fylkeskommunens side.

– I noen av kommunene i Troms og Finnmark er det lite smitte. Elever herfra møter elever fra kommuner med mer smitte på bussen og på skolen og i samfunnet forøvrig. Derfor er det viktig å ta et helhetlig grep. Skolebussene er mange steder fulle, og det er trengsler i pauser og friminutt ved mange av skolene våre. Énmetersregelen er vanskelig å overholde. Derfor går vi nå til dette steget.

Stenger ikke skolene

Divisjonsdirektøren er samtidig nøye med å understreke at dette ikke innebærer at de videregående skolene stenges.
– Det betyr at vi hovedsakelig går over til digital undervisning for dempe smitte, og for å avhjelpe kollektivtrafikken. Samtidig skal vi sikre at elever som i liten grad kan nyttiggjøre seg digital undervisning fortsatt skal få et tilbud på skolen.

Krudtå uttrykker full tillit til at ledelsen på den enkelte skole tilpasser undervisningen best mulig innenfor det handlingsrommet de er gitt.

Forberedt på endring

Det er foreløpig uvisst hvor lenge de nye føringene vil gjelde. – Jeg tror vi må være forberedt på at situasjonen kan vare en stund og at den kan endres – og forverres – nærmest fra dag til dag.

Til toppen