Høstkurs

bokstabel - Klikk for stort bilde Tilbud til lærlinger og andre som mangler bestått i fellesfagene norsk, samfunnsfag og engelsk. Oppstart onsdag 31.august 2022. Påmeldingsfrist 29. august.

10 ukers Høstkurs i yrkesfagene Norsk, Engelsk og Samfunnskunnskap.

Tilbud til lærlinger og andre som mangler bestått i fellesfagene norsk, samfunnsfag og engelsk.

Periode: Oppstart onsdag 31 august 2022

Sted: Skolested Breivika

Dersom du er lærling, og har en godkjent lærekontrakt med merknad om manglende teori (fellesfag), gir fylkeskommunen tilbud om opplæring i et høstkurs 2022. Tilbudet blir gitt i fellesfag på Vg2-nivå ved våre ulike skoler i fylket.

Etter forskriftene §§ 3-44, 3-51 og 3-67 kan det i gitte tilfeller gis fritak fra kravet om bestått i fag for å avlegge fag/- svenneprøve og utstedelse av sluttdokumentasjon etter gjennomført prøve:

Påmeldingsfrist 29. august 2022 – lenke til påmelding:

https://forms.office.com/r/tdhFDbZDW2

Til toppen