Høstkurs 2021

Høstkurs - Klikk for stort bilde 

11. - 17. august holdes forberedende kurs for minoritetsspråklige som ønsker å lære faglige begreper og ord knyttet til Helse- og oppvekstfag og Teknologi og industrifag

Påmelding innen 1. august

10 ukers høstkurs i norsk, engelsk og samfunnsfag for yrkesfag

Dette er et tilbud til lærlinger og andre som mangler bestått i fellesfagene norsk, samfunnsfag og engelsk.

Oppstart onsdag 1. september 2021

Dersom du er lærling, og har en godkjent lærekontrakt med merknad om manglende teori (fellesfag), gir fylkeskommunen tilbud om opplæring i et høstkurs 2021. Tilbudet blir gitt i fellesfag på Vg2-nivå

 

Etter forskriftene §§ 3-44, 3-51 og 3-67 kan det i gitte tilfeller gis fritak fra kravet om bestått i fag for å avlegge fag/- svenneprøve og utstedelse av sluttdokumentasjon etter gjennomført prøve:

 

Påmeldingsfrist 1. september 2021 via denne lenken: https://forms.office.com/r/UqXzZhzJuZ

Til toppen