Gult tiltaksnivå fra onsdag 20. januar

Skolen åpner igjen 20. januar og vi møter på skolen og har opplæring etter ordinær timeplan.
Gult nivå betyr at vi fortsatt må være hjemme ved symptomer som kan være knyttet til Covid-19. Vi må holde avstand - også i friminutt og fritid, og vi må fortsette de gode rutinene med hånd- og hostehygiene

Skolen vil justere tiltak etter kontinuerlig vurdering av om vi klarer å overholde anbefalte og pålagte smittevernregler.

Vi ser fram til å se dere alle sammen på skolen igjen!

 

Vask hender Hold avstand Hold sammen Hold ut! - Klikk for stort bilde

Gult nivå

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger

 

Mer om smitteverntiltakene for skoler: udir.no  

Til toppen