Gult tiltaksnivå fra mandag 23.november

Skolen åpner igjen og elevene skal ha undervisning fysisk på skolen. 
Gult nivå betyr at vi fortsatt må være hjemme ved symptomer som kan være knyttet til Covid-19. Vi må holde avstand - også i friminutt og fritid, og vi må fortsette de gode rutinene med hånd- og hostehygiene

Skolen vil justere tiltak etter kontinuerlig vurdering av om vi klarer å overholde anbefalte og pålagte smittevernregler.

Vi ser fram til å se alle sammen på skolen igjen.

Vask hender Hold avstand Hold sammen Hold ut! - Klikk for stort bilde 

Til toppen