Fritidskortet 2021/2022

Fritidskortet Tromsø - Klikk for stort bilde Alle barn og unge i Tromsø kommune mellom 6-18 år kan søke om å få dekket opp til 1 600 kroner pr år for en fritidsaktivitet gjennom Fritidskortet.

Fritidskortet er et pilotprosjekt i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som skal gjennomføres i 2020/2022, og Tromsø er en av kommunene i Norge som er plukket ut til å være med. Fritidskortet er et tilbud til alle barn og unge mellom 6 til 18 år som bor i Tromsø kommune, der du får opptil 800 kroner i halvåret som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter.

Målet med Fritidskortet er å bidra til økt deltakelse, inkludering og tilhørighet over tid.

Hva dekker Fritidskortet?

Fritidskortet dekker deltakeravgift på en eller flere aktiviteter med inntil 800 kroner pr. barn pr halvår. Treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen og aktiviteten må være organisert og gjennomføres minimum 8-10 ganger i halvåret. Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold, turneringer, utstyr, kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter.

Hvem kan få Fritidskort?

Barn og unge som går på skole i Tromsø kommune i alderen 6 - 18 år kan få Fritidskortet. Pengene på Fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene kan ikke overføres til andre søsken.

Digitalt søknadssystem

For at det skal være enkelt å ha oversikt over det flotte aktivitetstilbudet og å søke på Fritidskortet i Tromsø kommune, samles nå alle arrangører på ett sted, tromso.friskus.com Finner du ikke din aktivitet der, ta kontakt med laget ditt og be dem registrere seg.

Hvordan søke?

Logg inn på: tromso.friskus.com og registrer deg som bruker. Brukere identifiserer seg med bankid. Foreldre kan logge inn og registrere sine barn. Under fanen Fritidskortet finner du informasjon om hvordan du bruker kortet på opptil kr 800 og betaler resten av avgiften for aktiviteten ditt lag eller forening.
For mer info se kommunens hjemmeside: tromso.kommune.no/fritidskortet

Til toppen