EKSAMEN VÅREN 2023

Skriftlige eksamener: Kunngjøring av trekk er fredag 12. mai kl. 09.00 Henges opp på infotavlen ved hovedinngangene ved begge skolesteder.

  • Gjelder matematikkeksamen 26/5, engelskeksamen 31/5 og norskeksamen 22/5 med forberedelsesdag 19/5.

Muntlig og muntlig-praktisk: Kunngjøring av trekk 48 timer før. Trekkdatoer henges opp på infotavlen ved begge skolesteder 12. mai.

  • Gjelder matematikk, naturfag, engelsk, norsk og samfunnskunnskap.

NDLA hjelper deg med eksamensforberedelsene og har samlet tips og ressurser du kan bruke: Skal du ha eksamen på vgs? - NDLA fagblogg