Døden er en del av livet

Kiste med blomster - Klikk for stort bilde

  

 

Torsdag 10. juni hadde elevene ved Vg2 Helsearbeiderfag en temadag om omsorg ved livets slutt.

Les hvordan elevene opplevde denne dagen:

Gjesteforeleser fra begravelsesbyrå

Lill Janet Andreassen fra IMI begravelsesbyrå hadde en fantastisk forelesning for elevene. Hun kom med bårebil og hadde med seg en kiste som ble tatt inn på auditoriet. Elevene fikk lære mye om det praktiske etter at noen dør, ulike kulturer og pårørendes reaksjoner på døden. Ikke minst var det fokus på hvordan helsefagarbeiderne kunne håndtere egne følelser i forhold til døden og andre sterke inntrykk i arbeidet. 

IMI-forelesning - Klikk for stort bilde

 

Døden før og nå

Før i tiden var det familiene selv som tok seg av og stelte den døde, og man sto selv for mye mer av det praktiske rundt gravferden enn i dag. Nå har vi overlatt de fleste sider ved døden til profesjonelle aktører: Helsearbeidere tar seg av de som ligger for døden, og steller etterpå den døde kroppen før de etterlatte tar farvel. Begravelsesbyrået legger den avdøde i kisten, og organiserer seremonien etter de pårørendes ønsker. Selv om dette har vært en naturlig utvikling, har det kanskje også ført til at vi har tatt større avstand til døden, og gjort det til et større tabu enn det behøver å være. Har vi distansert oss mer fra døden i nyere tid?

 

IMI-forelesening - Klikk for stort bilde

Kunnskap gir trygghet

Elevene fikk lære hva som skjer i kroppen når vi dør og dagene etter døden har inntruffet. Hva skjer med den døde etter at familien har tatt farvel, og begravelsesbyrået tar seg av den døde? Hva skjer med kroppen ved kremasjon, og hva skjer med kroppen i jorda når man blir gravlagt?

Omsorg ved livets slutt

 

Takk til IMI - Klikk for stort bilde

 

Programfaglærerne ved Vg2 helsearbeiderfag mener at temaet «Omsorg ved livets slutt» må inn i skolen på en mer konkret og systematisk måte.
Med grunnleggende kunnskaper og erfaringer fra et møte med blant annet et begravelsesbyrå vil elevene være bedre rustet til å møte utfordringer rundt døden i tiden som lærling. Kunnskap gir trygghet, og trygge lærlinger vil gjøre en vesentlig forskjell i de kommunene de skal være lærlinger.

Nok en gang tusen takk til IMI begravelsesbyrå og Lill Janet Andreassen!

  

Til toppen